מרפאת הרצל 21 דירה 4 נהריה

הרצל 21 דירה 4, נהריה
טלפון:
04-9826717
טלפון:
054-6693484