סניף עיסוויה

הכביש הראשי, ירושלים
טלפון:
02-5328158