סניף מעלה לבונה

ד.נ. מעלה אפריים, מעלה לבונה
טלפון:
02-9941566