בי"ח שערי צדק

בזק, ירושלים
טלפון:
02-6555111
טלפון:
02-6555111