סניף ביתר תמרים

ישמח ישראל 1, ביתר עילית
טלפון:
02-5887300