דר' זרביב אלי

מר' אדמניסטרטיבי, כפר אדומים
טלפון:
053-7318630