(סניף ד"ר סאלם (ענתה

מחנה שועפט, ירושלים
טלפון:
02-5829417
טלפון:
547-562458