סניף אבו טור

בניין קרעין, ירושלים
טלפון:
02-6712217