סניף ג'בל מוכבר

האמריקאי, ירושלים
טלפון:
02-6730686
טלפון:
02-6730429