סניף עילבון

כפר עילבון, עיילבון
טלפון:
04-6786760