(סניף עראבה(חרבוש כמ

שיכון אל בידאר, עראבה
טלפון:
04-6743105