(סניף שעב(עבדלרחמן מ

6 ת.ד, שעב
טלפון:
04-9883083