(סניף כעביה(בולוס+גו

כפר כעביה, כעביה-טבאש-חג'אג'רה
טלפון:
04-9530605