סניף כפר נחף

ליד המעין, נחף
טלפון:
04-9887746
טלפון:
050-9202827