(סניף פסוטה(ג'ובראן

כפר פסוטה, פסוטה
טלפון:
04-9870121