סניף חיפה תחתית-דאוד

י.ל. פרץ 14, חיפה
טלפון:
04-8643688
טלפון:
544-690581