(סניף ב.אל מכסור(חוג

שכונת מקמאן, ביר אל-מכסור
טלפון:
04-9503814