(סניף נצרת(חורי גאבר

הר נצרת, נצרת
טלפון:
04-6457262