שלוחת נצרת

יפיע 65, נצרת
טלפון:
3555
טלפון:
04-6467688