(סניף משהאד(מרעי גמל

854 .ת.ד, משהד
טלפון:
04-6418410