(סניף מג'אר(מוהארה ק

4027 ת.ד, מגאר
טלפון:
04-6780441