(סניף בית ג'אן(מוראד

489 ת.ד, בית ג'ן
טלפון:
04-9803536
טלפון:
05-1804645