מרפאה של ד"ר אשקר ראפת

ראשי 027 43, נצרת
טלפון:
04-6563337
טלפון:
505-352087