(סניף שפרעם(מלחם עפו

שכ' עג'רוש, שפרעם
טלפון:
04-9861639