סניף בועינה נוג'דאת

בועיינה נוג'ידאת, בועיינה-נוג'ידאת
טלפון:
04-6730810