(סניף עראבה(נסאר יוס

דרום, עראבה
טלפון:
04-6747212