(סניף זרזיר(ג'ובראן

מרכז מסחרי, זרזיר
טלפון:
522-658855