מרפאה של ד"ר בדארנה סמיח

נמסאוימרכז רפואי נמסאוי, נצרת
טלפון:
04-6561906
טלפון:
04-6740298