מרפאה של ד"ר גטאס דאוד

נמסאוי 027 46, נצרת
טלפון:
04-6569297
טלפון:
04-6553158
פקס:
054-6693489