('סניף שפרעם(ספורי ג

200 14, שפרעם
טלפון:
04-9500431
טלפון:
05-4455301