(סניף מג'אר(עסקאלה ס

478 ת.ד, מגאר
טלפון:
04-6782343