סניף קרית המכללה

קלויזנר 9, נתניה
טלפון:
09-8606600