מרפאה של ד"ר דאהר עומר

ככר העירבנין עואד עפיפי, נצרת
טלפון:
04-6566372
טלפון:
052-2519285