מרפאה של ד"ר דלי ניקולא

11/4001על יד בנין ההסתדרות, נצרת
טלפון:
04-6561988