סניף עמנואל

ד.נ. לב השומרון, עמנואל
טלפון:
09-7921484