סניף קניון כפר יונה

שרת 6, כפר יונה
טלפון:
09-8944687
טלפון:
09-8944710