סניף כוכב יאיר

2 .מרכז מסחרי ת.ד

2 .מרכז מסחרי ת.ד, כוכב יאיר
טלפון:
09-7499700