ד"ר בר פאינה

חיים עוזר 31, פתח תקווה
טלפון:
052-5360708