קרית גת ג`

הרימון 1, קרית גת
טלפון:
08-6858222
טלפון:
08-6858221