צור באהר - ירושלים

צור באהר 1, ירושלים
טלפון:
02-5657555
טלפון:
02-5657550