צור באהר-רופאים עצמאיים - ירושלים

צור באהר, ירושלים
טלפון:
02-6715060
טלפון:
02-6715666