מרפאה של ד"ר נסיר ויליאם

ראשי מס' 7201, נצרת
טלפון:
04-6466440