אלשיפא-רופאים עצמאיים - רהט

21, רהט
טלפון:
08-9912626