מזרח ירושלים

סולטן סולימן 1, ירושלים
טלפון:
02-6286125
טלפון:
02-6286126