אלטורי-ד``ר סופיאן - ירושלים

אבו תור, ירושלים
טלפון:
02-6728004
טלפון:
02-6739232