מינהלת מזרח - מחוז ירושלים

שיח` ג`ראח, ירושלים
טלפון:
02-5893707
טלפון:
02-5893708