שערי צדק-כירוגית שד - ירושלים

שמואל בייט, ירושלים
טלפון:
02-5676822