אלחיאת-רופאים עצמאיים - חורה

250, חורה
טלפון:
08-6510665