אלבייאן-רופאים עצמאיים - ירושלים

כפר עקב כביש ראשי, ירושלים
טלפון:
02-5839006