ביסאן‎-רופאים עצמאיים - ירושלים

דרך בית חנינא 1/, ירושלים
טלפון:
02-5858533
טלפון:
02-5858225